Озима пшениця ЛІРА ОДЕСЬКА

Озима пшениця ЛІРА ОДЕСЬКА сильна

ОРИГІНАТОР: Селекційно-генетичний інститут — Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення, ПрАТ «Селена».

ЗАНЕСЕНИЙ ДО РЕЄСТРУ СОРТІВ РОСЛИН УКРАЇНИ на 2013 рік та рекомендований для усіх зон України

БІОЛОГІЧНІ ОЗНАКИ:

  • Короткостебловий (86-92 см), з товстим міцним стеблом, що забезпечує високу стійкість до вилягання (9 балів). Стійкий до осипання (8 балів) та проростання на пні (7-8 балів);
  • Вирізняється крупним (11-12 см), добре озерненим колосом (64-72 зерен) з хорошою кущистістю (680-710 продуктивних стебел на 1 м2);
  • Середньостиглий. Вегетаційний період 282-285 днів (рівний сорту Антонівка);
  • Морозо-зимостійкість підвищена (7-8 балів), посухо-жаростійкість — висока (8-9 балів)..
  • Польова стійкість до захворювань (у балах): бурої іржі — 5-6, борошнистої роси — 5-6, летючої і твердої сажки — 4-5.
  • Різновидність – еритроспермум.

ГОСПОДАРСЬКІ ОЗНАКИ:

  • Універсального типу використання на різних агрофонах. За сортотипом сорт схожий на сорт Антонівка.
  • Високоврожайний. У посушливі роки (2010-2012 рр.) у державному сортовипробуванні максимальна урожайність склала 10,04 т/га, при середній величині у різних агроекологічних зонах 5,17-6,36 т/га, що вище національних стандартів на 3,2-16,8%.

ЯКІСТЬ ЗЕРНА:

За даними лабораторії якості зерна Інституту експертизи сортів рослин України сорт Ліра одеська вирізняється підвищеними показниками якості зерна сильної і надсильної пшениці: маса 1000 зерен — 38,8-42,4 г; вміст білка 14,2-14,4%, сирої клейковини 29,5-33,1%о, сила борошна 390-418 о. а.

АГРОТЕХНІЧНІ ВИМОГИ:

Сорт показує високу позитивну реакцію на підвищення мінерального азотного живлення (К — 10,4-13,6).

ОСОБЛИВОСТІ СОРТУ:

Високий генетичний потенціал продуктивності поєднується з підвищеною пластичністю та витривалістю до біотичних і абіотичних стресових факторів.